Bijbaantje 14 Jaar

Ben jij 14 jaar oud en op zoek naar een bijbaantje?

 
Zodra je 13 of 14 jaar bent mag je in Nederland een bijbaantje hebben of vakantiewerk doen. Dat is natuurlijk erg leuk want op deze manier kun je lekker wat geld verdienen. Voor 14-jarigen gelden echter nog wel bepaalde voorwaarden.
 

Wat voor bijbaantje mag je doen als je 14 jaar bent?

Wat voor soort bijbaantje je mag doen, is afhankelijk van je leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe meer dingen je mag doen.
 
Als je 14 jaar bent mag je de volgende bijbaantjes doen:
 
Je mag klusjes doen of helpen bij licht werk, maar je mag niet in een fabriek werken of met machines. Ook moet er altijd iemand aanwezig zijn die op je kan letten. Daarnaast mag je op schooldagen minder soorten werk doen dan op vrije dagen, zaterdagen of in de vakantie.
 

Schooldagen

Op schooldagen mag je als je 14 jaar bijvoorbeeld de volgende bijbaantjes doen:
 
 • oppassen bij familie of kennissen
 • auto’s wassen
 
Als er iemand in de buurt is om op je te letten mag je ook:
 
 • helpen bij het verspreiden van folders en huis-aan-huisbladen
 • helpen in de huishouding bij een gezin
 • folders of kranten rondbrengen (alleen ’s middags)
 • helpen op een kinderboerderij
 • modeshows lopen, toneel spelen of in reclamespotjes spelen zonder toestemming van de Arbeidsinspectie
 

Vrije dagen

Op vrije dagen, zaterdagen of vakantiedagen mag je als je 14 jaar bijvoorbeeld de volgende bijbaantjes doen:
 
 • helpen bij lichte werkzaamheden in een winkel: bijvoorbeeld vakken vullen en helpen bij het inpakken
 • helpen bij lichte werkzaamheden in de land- en tuinbouw: bijvoorbeeld groenten en fruit plukken en kleine dieren voeren
 • helpen bij licht werk op bijvoorbeeld een manege, op een camping, in een speeltuin of pretpark, bowlingcentrum of museum
 • Er moet wel een volwassene in de buurt zijn om op je te letten.
 

Hoeveel uur mag iemand van 14 jaar tijdens een bijbaantje werken?

 
Tijdens een schoolweek mag een 14-jarige maximaal 12 uur per week werken.
Verder moet de 14-jarige zich aan de volgende regels houden:
 
 • Niet werken na 19.00 uur 's avonds en niet voor 08.00 uur 's morgens.
 • Per schooldag niet meer dan 2 uur werken.
 • Op zaterdag niet meer dan 6 uur werken.

Tijdens de vakantie mag je:

 • Niet werken na 19.00 uur 's avonds en niet voor 07.00 uur 's morgens.
 • Niet meer dan 7 uur per dag werken.
 • Maximaal 35 uur per week werken.
 • Maximaal 4 weken werken, waarvan maximaal 3 weken achter elkaar.
 
Verder geldt:
 
 • Nachtdiensten en op zondag werken is verboden.
 • Maximaal 5 werkdagen per week.
 

Wat mag iemand van 14 jaar tijdens een bijbaantje verdienen?

Voor jongeren van 14 jaar bestaat er geen wettelijk minimumloon voor wat je met een bijbaan minimaal moet verdienen. Het minimum jeugdloon geldt pas vanaf 14 jaar. Als 14-jarige kun je natuurlijk altijd proberen het minimumloon van een 15-jarige te verdienen. 
 
Het minimumloon voor een 15-jarige is € 2,45 per uur.